O posedlosti

Facebookrss

Tajemství já prozradím vám všem. Je třeba se bránit, je třeba se osvobodit, neb na to zástupy za hranicemi vaší planety čekají. Právě na to, na vaše rozhodnutí.

Každý den jste zotročováni. Někdy jen malichernostmi, ale mezi nimi se skrývají podstatnější záležitosti. Malichernosti vás nutí ke každodennosti, abyste neviděli nic, jen své lidství, nic jenom hranice a překážky, jež vás obklopují. Je to to, čemu přikládáte důležitost, ač důležité to není.

To vše pak otevírá dveře něčemu mnohem horšímu, děsivějšímu a temnějšímu. Posedlí nejsou jenom ti, co za ně byli označeni, a bylo na nich prováděno vymítání. Každý z vás to už zakusil. Posedlost, o jaké hovořím, je myšlenka, tlak zvenčí, puzení. Je to to, co vás nutí ke krutosti, zášti, strachu, je to to, co vás nutí stále dokola opakovat stejné chyby. To je Temnota v každém z vás. Proti tomu je třeba se bránit, tím jste zotročeni.

Posedlost je stále se opakující myšlenka. To, co stále vrací se, i když myslíte, že už se její pozornost obrátila jinam. To, co svírá srdce, co vás nutí odevzdávat energii a v realitě dané zůstávat.

Jak ubránit se?

Základem je si uvědomit, že tomu tak je, že v přesně takovém světě žijete. Týká se to každého bez výjimky, neb svobodný není nikdo z vás.

Nebát se chtít víc, nebát se uvěřit. Jde o pevnost, o vůli. Je třeba ukázat Temnotě beze strachu, že byla odhalena a že už vás neděsí. Že není, čeho se bát, neb ani smrt není horší než život v otroctví, v jejím područí.

O duši již bylo řečeno mnohé. Je třeba si ji umět představit a s ní se postupně plně ztotožnit. Pro mnohé z vás je však velmi těžké svou duši spatřit, a ještě obtížnější se s ní ztotožnit. Pokud je pro vás obtížné jí být, pak můžete ji zaměnit za jinou bytost světla, třeba právě za archanděla. Je to možné, neb jsme jedním, ale jde jen o to, co vám mysl dovolí.

Pokud na své mysli lpíte, pokud se nejste schopni vzdát své představy o sobě, potřebujete nemoc, smrt a každodennost, ponechte si dané, žijte tak.

Odvaha přec vyžaduje dávku představivosti i bláznovství. Tak se vám to totiž může jevit.

Ano, jde o to stát se vědomě někým jiným, připustit si takovou možnost. Jinak mysl a Temnota vždy ošálí vás.

Není-li v lidské moci svoboda, pak musí být v moci nadlidské.

Kdo se chce Temnotě postavit, musí jí být roven, musí ji prohlédnout, musí jí odepřít poslušnost. Jiné cesty není.

Musí si vzít zpět, co mu vzala.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *