Saint Germain o Reiki a zasvěcení

Facebookrss

Reiki znamená uvědomit si, že lze i s jiným než materiálním světem pracovat. Pro mnohé z lidí jde o jeden z prvních kroků k poznání, že mohou sami něco změnit jiným způsobem, než jakým byli učeni. Jde o uvědomění, že svět je tvořen energií, že člověk energií je, nejen hmotou.

Reiki je jedním z darů božích, které přes barieru pronikly. Je zvěstováním, že každý může ovlivňovat materiální pořádky, že svět není takovým, jakým se zdá. Energie je všudypřítomná, jde jen o to pozornost jí věnovat, spatřit ji, cítit ji, důvěřovat. Je to příběhem víry, prozření, avšak jen počátkem cesty.

Reiki učí, jak si tuto energii vzít, a jak ji použít. Člověk je kanálem, přijímačem. Reiki učí, jak přijímat to dobré z Univerza, ze sebe. Ne, to, co jen většina přijímá, tedy to špatné, nevhodné.

 

Zasvěcení do energií je rituálem, jež člověku otevírá cestu. Přesněji jde o přechodový ritus, který umožní mysli přijmout danou skutečnost, možnost.

Za ideálních podmínek by si bytost měla být schopna vzít, co je jí zapotřebí, a to kdykoliv, ale podmínky tohoto světa to neumožňují. Proto je zapotřebí takového rituálu.

Dříve zasvěcenec byl někdo, kdo si uvědomoval vážnost a zodpovědnost, jež mu byla propůjčena.

|Zasvěcenec, pakliže se jednalo o správnou věc, patřil tak trochu do jiného světa, do jiné reality. Věděl to, co druzí nikoliv. Měl své povinnosti, svou zodpovědnost.

Zasvěcení by i dnes mělo fungovat i na této bázi. Nesejde proto na tom, do kolika a jakých energií je jedinec zasvěcen.

Je to jako dostat klíč k bráně, kterou je třeba otevřít.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *