Kristýna Freiová

  • od

Andělský hlas

Jsem prostředníkem mezi Bohem, jeho anděly a naší planetou. Přijímám informace od archandělů.

Především Natanaela, Michaela a Uriela. Jsou mými rádci a průvodci na této zemi. Zprostředkovávají mi informace, které jsou užitečné nejen mně, ale každému, kdo má otázky, které ho trápí a nebojí se zeptat.

Často mi říkají, že nejsme sami, že nás milují a potřebují.

Co však potřebují nejvíce je naše víra a důvěra , a to nejen v ně, ale i v nás samotné. Protože u nás vše začíná.